umeni_spojeni_2015

Cílem netradičně pojatého projektu je propojit místní komunitu s galerijním prostředím a světem umění, umožnit setkání lidem různého věku a možností, ale především spojit síly k pomoci druhým.

Každý ročník je zaměřen na jinou cílovou skupinu, která v průběhu roku pracuje s umělci. Umělci sami vytvářejí koncept pro konečné dílo, které pak putuje do prosincové benefiční aukce.

Letos byl odstartován již třetí ročník tohoto projektu, tentokrát ovšem bez podtitulů senior, junior, které o lidech mnoho nevypovídají a jsou často spíše zavádějící.

Ve třetím ročníku „Umění spojení“ tedy půjde především o setkání různých lidí, bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení. K účasti jsou přizváni studenti, skauti, senioři, umělci noví i již osvědčení a také účastníci z minulých ročníků.

Finanční prostředky z benefiční aukce tento rok připadnou na Obnovu Sklenářova dolíku, jenž by se v duchu tohoto projektu může stát místem procházek, relaxace a společného setkávání lidí bez ohledu na věk, zdraví či sociální postavení.

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

GASK_Umeni spojeni-pozvanka-elektronicka