Po úspěšné brigádě v polovině ledna i po vydařeném plese jsme se rozhodli pokračovat v naplňování společného projektu ve Sklenářově dolíku. Na první brigádě jsme vyčistili většinu plánovaných ploch, odkud zmizelo množství křovin, náletových stromů, ale i odpadků. Zbylo po nás ale několik obrovských hromad větví a také plno pařezů. Právě ty jsme začali likvidovat v druhé brigádě.