KHnet.info je projekt broadband telekomunikační sítě v Kutné Hoře. Síť je založena na filozofii přispěj a použij, kdokoliv se může na své náklady připojit (ale nikomu na to nevzniká automaticky nárok), rozšířit tak síť a využívat společného fondu služeb. Sdílí filozofii spřátelených sítí, které vznikají po celém světě.

Je zapsaným spolkem s téměř 3000 členy. Je neziskovou organizací a tedy veškerý přebytek z členských příspěvků investuje zpět do rozvoje sítě. Budovaní a správa sítě je jeho hlavním cílem. Není komerčním poskytovatelem internetu.