Projekt s názvem „Oživení Sklenářova dolíku“

Projekt vzniká v součinnosti pěti neziskových organizací, z nichž organizace Junák je jejím patronem.

Historie

Historie projektu sahá až do roku 1949, kdy byla v této lokalitě, dle místních pamětníků základna pro práci s mládeží. Později se tento prostor předal do správy Mysliveckého spolku a následně jej převzalo do užívání město … údaje upřesnit na KÚ.

Historicky tento prostor využívali skauti opět od roku 1990, kdy je známo, že zde pěstovali brambory a pořádali pravidelné slibové ohně i odpolední práci s mládeží.

Postupně se však ukázalo, že péče o takto rozsáhlou plochu není v silách několika dobrovolníků, ale že vyžaduje systematičtější a profesionální přístup. Čas od času, od devadesátých let do současnosti skauti lokalitu vyčistili, vyřezali drobné nálety, ale na zásadní přeměnu nebyl prostor.

Až na podzim roku 2014 vznikla mezi skauty opět myšlenka na jeho oživení. Nic není náhoda, a tak při společném pořádání 1. Plesu neziskových organizací v lednu 2015 slovo dalo slovo, a společný projekt, respektive jeho první skica byla na světě. Zároveň vznikají webové stránky projektu, přicházejí první zájemci o spolupráci a máme v pokladničce pár tisíc korun po zdanění z uspořádání zmíněného plesu. Zdá se, že máme dostatek chuti jít dál.

Doposud jsme uspořádali tři pracovní setkání. Jedno ke konci roku 2014, další pak na jaře 2015. Pro letošní kalendářní rok máme v plánu ještě nejméně dvě podobné akce. Na jedné z nich byla účast cca 80 lidí, což nás velmi potěšilo a přidalo na nadšení pro celou akci.

Celý projekt, jeho barvená skica, vznikala nejen pod pečlivých dohledem skautů, jakožto ochránců přírody, ale i spolku Denemark a zároveň ve spolupráci s dendrology z Kutné Hory. Pod celou studií je podepsaný architekt Ing. Jan Dřevíkovský.

Aktuální situace pro tento kalendářní rok

Zároveň bychom v letošním roce zrealizovali drobné terénní úpravy v SZ části lokality. Bude se jednat především o vytrhání kořenů již vykácených dřevin, aby se následně dala plocha lépe udržovat jako trávník. Další aktivitou tohoto roku bude oslovení sponzorů a několik žádostí o dotaci.

Vize na 3 roky

V následujících třech letech bychom v uvedené lokalitě rádi tento projekt zrealizovali. Lokalita nemáme v úmyslu uzavřít, naopak počítám s její propagací pro užívání v prvé řadě pro všechny členy zmíněních pěti neziskových organizací a dále pak i pro veřejnost. Spolu s odborníky na úpravu krajiny v tuto chvíli provádíme sestavování třech variant rozpočtů.Které z nich se bude v prvních třech letech realizovat, to teď nevíme, to ukáže čas.

  • Varianta A zahrnuje:

Terénní úpravy, cesty a zpevněné plochy, vysuté chodníky ve vstupní části, výrobu a montáž laviček, výrobu a montáž odpočinkových pódií, oznamovatele s informacemi o podmínkách užívání, vysuté ohniště pro grilování, odpadkové koše, hřiště s umělým povrchem, domeček pro údržbu, WC, výsev trávníku, nářadí a stroje pro údržbu, občasný dohled správce a pravidelnou roční údržbu

  • Varianta B navíc zahrnuje i:

Výrobu a montáž odpočinkové pergoly v centrální části, výrobu a montáž lanových prvků, výrobu a montáž přírodovědné naučné stezky, rozvod elektřiny, vody a osvětlení v části hřiště a prostoru pro grilování a stálého správce.

  • A nejrozsáhlejší varianta C navíc ještě:

Mělkou vodní plochu s filtrací a kamerový systém