Poslední velká brigáda ve Sklenářově dolíku je za námi. Už na plese jsme avizovali, že bude 8. března od 8 hodin ráno. V neděli jsme konečně zlikvidovali to obrovské množství vykácených křovin a otevřeli tak pěšiny a plochy k užívání. Postupně budeme naplňovat a realizovat celý projekt, který nám na plese představil. ing. arch. Dřevíkovský. To je však práce na několik let.

Sklenářův dolík by se měl využívat jako místo pro odpočinek nejen okolních obyvatel (i těch budoucích, protože jsou kolem rozvojové plochy pro bydlení), ale také pro důchodce z pečovatelského domu i pro skauty.