V neděli 11.června se otevřel Sklenářův dolík zejména pro děti, ale nejen pro ně. První Sklenářův den odstartoval v jednu hodinu po poledni a nabídnul šestnáct různých aktivit pro děti a jejich rodiče či prarodiče. Tento den pro veřejnost připravily kutnohorské neziskové organizace, které se o oživení dolíku snaží již od roku 2015. Jmenovitě Oblastní charita, KHnet (spolu s Městskou knihovnou), Denemark, Skaut a Kaňkovské sedlo.
Veškeré potřebné informace dostal každý u vstupu v informačním stánku, zde se rovněž rozdávaly Sklenářovy pasy na razítka za účast v jednotlivých aktivitách. Kdo z dětí měl vyplněný pas razítky, dostal tady sladkou odměnu a placku na triko s logem Sklenářova dolíku.
Hned za infostánkem do dolíku bylo zastavení s „poznávačkou“ starých věcí. Těch bylo opravdu hodně a daly zabrat i dospělým, také proto byl stánek pořád obležen. Po absolvování jízdy zručnosti s kolečkem na dalším zastavení se mohli návštěvníci procvičit ve znalosti listů stromů, které rostou v dolíku, což byl docela oříšek. Zatloukání hřebíků do špalku, to bylo často společné dílo dětí a rodičů. Kuličky jsou tradiční dětskou disciplínou a podle toho to také u aktivity vypadalo. V místech budoucího hřiště byla situována netradiční Kimova hra – na stromech byly umístěny obrázky, které si měly děti zapamatovat a potom je z hlavy vyjmenovat. U druhého vstupu do dolíku bylo hned několik aktivit, hledání drahých kamenů v trávě, kroket s pravidly dle pana Sklenáře, pod rozlehlou jabloní poznávaly děti stopy zvířat a hádaly, čím se zvířata živí, dále loutkové divadlo s pohádkovým příběhem o perníkové chaloupce. Místo dotvořila velmi žádaná aktivita jízdy na koni, který do dolíku zavítal z nedalekého Kaňku. Pokud chtěl návštěvník poznat všechno, co bylo pro něj připravené, vydal se další cestou do nitra dolíku, kde na něj čekal pétanque, smyslové poznávání vůní, tvarů a u Sklenářovy „studny“ byly umístěny tři aktivity, které měly potrápit hlavně mozkové závity – hledání čtyřlístků, rébusy a kvízy a nakonec Sklenářův internet.
Nezapomnělo se ani na další potřeby dětí a jejich doprovodu a tak se u stánku s občerstvením dal zahnat hlad a uhasit žízeň. Zároveň se zde přirozeně vytvořilo místo setkávání, místo pro popovídání a odpočinek.
Podle odhadu organizátorů akce za celé odpoledne přišlo bezmála pět set lidí. To je na první ročník úžasný výsledek, který svědčí o tom, že tato lokalita není lidem lhostejná a zajímají se o to, co se tam děje a jak se dříve zanedbaná džungle plná skládek stává místem, kam lidé rádi chodí za odpočinkem i poznáním. Takto vyjádřená podpora veřejnosti nás velmi těší a i díky tomu víme, že jsme se vydali správným směrem. Děkujeme.
 
Za kutnohorské neziskovky sepsal Robert Otruba a pan Sklenář
 
Video: Vít Olyšar
 
Foto: Jan Moravčík, Tomáš Fér