Jak jistě víte, vybudovali jsme ve Sklenářově dolíku naučnou stezku, která obsahuje i 18. zastavení u různých druhů dřevin a mnozí z vás si ji jistě prošli a poučili se z ní. Takové množství popsaných keřů a stromů není malé, ale pokud jich bude (v první řadě tedy těch užitečných pro živočichy a třeba i návštěvníky) víc, lokalitě to jen prospěje. S touto myšlenkou jsme s dcerou vyrazili v neděli 19.11. na místo první dva druhy jsme doplnily. Jedná se o známý strom- dub letní a keř skalník. Udivuje vás co je na nich užitečného? Odpověď je jednoduchá. Plody dubu- žaludy, slouží jako potrava mnoha druhům živočichům a z počátku odumírající a odumřelé větve, později i části kmene, slouží k vývoji celé řady brouků, ale i hub, vázaných výhradně na duby. Dále pak dutiny poslouží k hnízdění ptactva a případně i jako úkryt netopýrům.
Skalníky z květů poskytují nektar hmyzu a plody slouží jako potrava ptactvu až do mrazu. Zpevňují terén a v jejich hustých větvích sahajících na zem, můžou hnízdit i přezimovat ježci a drobní hlodavci. V rámci možností (sazenice si ve volných chvílích kterých je poskrovnu pěstuji sám) budu doplňovat další, ale pouze v omezeném množství a vždy většinou po jednom exempláři. Místa k výsadbám ač se to nemusí být patrné, není v Dolíku mnoho, neboť prosvětlené plochy budou postupně sloužit dalšímu využití a ne všechny druhy které by se zdály jako potřebné, se tam především vzhledem k podloží hodí . Časem máme v plánu i tyto doplněné dřeviny popsat na tabulkách stejně jako je tomu u stávajících, pouze budou mimo pořadí současné stezky, tedy nebudou očíslované s připojeným popisem kudy vede cesta k další dřevině. Takové malé arboretum může sloužit ne jen školám a přírodovědně zaměřeným kroužkům, ale i veřejnosti.
Věříme že naše počínání oceníte, tedy alespoň tím, že nebudete tabulky a ani zeleň ničit, a využijete tento kousek zpřístupněné přírody k volno-časovým aktivitám a poučným procházkám.

Za Denemark- ZS, Tomáš Klail.