sklenar Tak mi to konečně ty neziskovky otevřeli 🙂

Z malého prostoru na kutnohorském horním Žižkově, zvaného Sklenářův dolík, bylo kutnohorskými neziskovkami vybudováno odpočinkové místo pro veřejnost. Po dvouletých úpravách prostoru byl 1. října dolík slavnostně otevřen. Slavnostního přestřižení pásky a doprovodného programu se zúčastnilo několik stovek lidí.

Šest kutnohorských neziskových organizací, konkrétně Junák, Sokol, KHnet.info, Oblastní charita, Denemark a Rytmus se před dvěma lety rozhodlo, že ze zanedbaného koutu přírody za ulicí U Havírny vytvoří místo pro pasivní i aktivní odpočinek. Z původně zarostlého prostoru o několika stovkách metrů čtverečních, kde byly pouze staré černé skládky a křoví, se podařilo vybudovat místo, které se nyní podobá lesoparku. Během necelých  dvou let bylo uspořádáno několik víkendových brigád. Těch se účastnili členové všech šesti neziskovek i dobrovolníci z řad Kutnohořanů, kteří se o projektu doslechli a chtěli také přiložit ruku k dílu.

Za dva roky práce bylo celé místo kompletně vyčištěno od křovisek, odpadu i vysoké trávy. Vybudovaly se cesty s prašným povrchem a také vznikla naučná stezka se zastaveními, popisky vzácných dřevin, které se v dolíku nacházejí a několik odpočinkových míst se stoly a lavičkami.

S plánem projektu přišli původně kutnohorští skauti. „Před dvěma lety jsme se rozhodli s dalšími kutnohorskými neziskovkami uspořádat ples. Na plese jsme chtěli představit nějaký projekt, který by pozvedl v Kutné Hoře veřejný prostor. První místo, které nás napadlo, byl Sklenářův dolík,“ vysvětluje Michal Horeš, vedoucí kutnohorského skautského střediska.

Video: KHfilmin news

„K tomuto místu máme jako skauti dlouhodobý  vztah. V současné době se kousek odsud již druhé desetiletí nachází naše klubovny. Je to tedy pro nás nejbližší přírodní lokalita, kam můžeme chodit hrát hry, navíc místo bylo celé roky velmi zanedbané, zarostlé a plné odpadků. Byla to tedy pro nás nejpřirozenější volba. Ostatním neziskovkám se myšlenka zalíbila hned na začátku představili a velmi se jim zalíbil,“ dodává Horeš.

„Sklenářův dolík by měl sloužit k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Je možné si zde nejen sednout, ale také vyrazit na výlet s dětmi po naučné stezce. Plánujeme zde taktéž vybudování venkovních posilovacích prvků i prolézaček pro děti. Rádi bychom, aby dolík sloužil všem věkovým kategoriím, od dětí až po seniory,“ shodují se zástupci neziskovek, Jan Moravčík z KHnetu a Zdeňka Bělohlávková z organizace Rytmus.

Za dva roky, co projekt probíhá, se neziskovkám podařilo získat několik finančních zdrojů, díky kterým ho bylo možné realizovat. Šlo konkrétně hlavně o spolupráci s projektem „Umění spojení“, za kterým stojí Věra Pinnoy z lektorského centra GASK. Té se záměr neziskovek velmi zalíbil, a proto výtěžek ročníku 2015 této benefiční aukce věnovala právě na obnovu Sklenářova dolíku. Další zdroje získali realizátoři projektu od firmy TPCA z grantového programu „TPCA pro Kolínsko“ v rámci priority „Pro zelené Kolínsko“ a od kutnohorské pobočky firmy Foxconn.

„Nyní bude nejdůležitější se o nově vzniklý prostor starat, sekat trávu a provádět udržovací práce. Do budoucna bychom rádi získali další peníze, které bychom použili na vybudování protahovacích prvků a prolézaček pro děti. Taktéž je v plánu griloviště, tedy vyvýšené ohniště, kde si návštěvníci budou moci rozdělat oheň. Plánujeme také dokončení hřiště s pevným povrchem, brankami a pítkem na osvěžení,“ uzavírá Michal Horeš.

video: @dronework.cz

 

Já jsem sice jen obyčejný sklenář, ale poznám, co je pěkné a co ne. Tohle vypadá nádherně. Jen doufám, že mi tam nebudete dělat nepořádek a to místo ničit. Ti lidé si s tím ve svém volném čase dali dost práce a moc by mě mrzelo, kdyby taková práce přišla vniveč.

sklenář

Foto: @dronework.cz, Jan Moravčík, Tomáš Fér