Vyhlašujeme soutěž na téma:

Jak vidím, jak jsem zažil Sklenářův dolík

Podmínky soutěže:

Technika a formát práce:

a) malba, kresba, grafika, koláž, kombinovaná technika – min. A4, max. A2

(pozn. rozměr grafiky se počítá včetně pasparty, plocha tisku může být min. A6)

b) fotografie černobílá, barevná – min. 18×24, max. 40×60

Kategorie: bez rozdílu věku

Počet prací: max. 3 práce od jednoho tvůrce

Termín a místo odevzdání prací: do 24. ledna 2018, Městská knihovna Kutná Hora, oddělení pro dospělé během výpůjční doby.

Při předání práce v městské knihovně bude s tvůrcem vyplněn Evidenční list umělecké práce, podepsán souhlas se zveřejněním práce a se zpracováním osobních údajů.

Odborná komise organizátorů soutěže vybere max. 8 prací z každé oblasti technik a) a b) pro vyhodnocení.

Vyhodnocení soutěže a slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na 4. Společném plese neziskových organizací, který se koná 10.2.2018 od 20 hodin v KD Lorec v Kutné Hoře. FACEBOOK

Umělecké práce budou vystaveny v měsících únor a březen v městské knihovně.

Kontakt pro další informace o soutěži: Robert Otruba, email: reditel.charita@kh.cz, tel. 731598877

Vyhlášení umělecké soutěže – Tisková zpráva