Součástí aktivit na 5. Plese neziskových organizací konaném dne 16.2.2019 bude Soutěž o nejlepší jablečný „dezert“. Soutěže se může zúčastnit každý účastník plesu, který přinese doma vyrobený jablečný dezert (ten má obsahovat výrazný podíl jablek a musí být vyroben tak, aby se dal rozdělit nejméně na šest stejně velkých dílů pro potřeby hodnocení kvality).

Pravidla soutěže:

1. Jablečný dezert je nutné předat organizátorům plesu do 20:30 hod v prostorách zadní restaurace, soutěžící uvede při předání dezertu své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo).

2. Organizátoři přidělí každému dezertu náhodné číslo a předloží dezerty odborné komisi k hodnocení. Hodnotící komise je složena ze zástupců pořádajících neziskových organizací, za každou organizaci jeden člen.

3. Předmětem hodnocení jsou tato kritéria: vzhled, vůně, chuť.

4. Člen komise má pro každé kritérium k dispozici pět bodů, nejvíce přidělených bodů je nejlepší výsledek.

5. Výsledek soutěže bude oznámen při vyhlašování výsledků všech ostatních soutěží v čase dle plesového harmonogramu.

6. Tři nejlépe hodnocené dezerty budou oceněny věcnými dary.

Části dezertů, které zbydou po provedeném hodnocení, budou k dispozici na ochutnání účastníkům plesu v rámci plesového rautu.

Těšíme se na Vaši účast.

FACEBOOK UDÁLOST