Od Tomáše Klaila: V neděli 15. 11, jsme se sešli na avizované brigádě, pořádané několika neziskovými organizacemi, za účelem oživení „Sklenářova dolíku“ na Horním Žižkově. Po osmé hodině raní, se začali trousit pracanti, většinou ze zástupců všech zúčastněných, kutnohorských neziskovek, tedy Skautů, Denemarku, Charity, Khnet.info, spolku Rytmus i Sokola, ale i jejich příznivců a nakonec i přes vytrvalý déšť a silný nárazový vítr, jich bylo přes  dvacet. Dva křovinořezy a motorová pila, neúnavně čistili plochu od suchých větví, obrostů pařízků, kopřiv a ostružin. K nim přibylo několik ručních pilek, které začišťovali slabší větve a pařízky. Ostatní brigádníci se chopily hrábí a vidlí, kterými vše odnášeli a třídili na hromady. Založeno tak bylo několik kompostů a hromad větví s kusy dřeva, které budou ponechány na místě jako zdroj živin a úkryt pro drobné živočichy. Též bylo opět uklizeno i několik pytlů komunálního odpadu. Těžká technika sice předešlý den připravila spoustu další práce v podobě rovnání a úprav terénu, ale vzhledem k počtu účastníků a hlavně k počasí, jsme „bahnění“ předem zavrhli. Hlavní část plochy, rozprostřené na více jak polovině celé lokality, se tak povedla vyčistit i  přes to, že původně plánovaný konec akce okolo 15h, jsme vzhledem k počasí zkrátily pouze na dopoledne. Po vydatném a chutném obědě podávaném  skauty v jejich klubovně, nacházející se nedaleko dolíku a za který vřele děkujeme, se většina promoklých účastníků rozešla sušit do svých domovů.  Hrstka otrlých se vydala ještě zpět na místo, aby provizorně zabezpečila asi  6  metrů   hluboký, ale 80 cm široký zkušení vrt, který tam byl v minulosti vyhlouben. Zatím ho nechceme zasypávat, jelikož máme  několik nápadů na jeho možné využití, v některé z dalších etap úprav, které  plánujeme.

Čeká nás ještě spousta úsilí a tak tato brigáda nebyla  rozhodně poslední. Všem zúčastněným tímto děkujeme a věříme, že nám zachovají přízeň i nadále.

Abychom vás  ale nezvali stále jen pracovat, chystáme společně již nyní, opět na konec ledna příštího roku , druhý společný ples těchto neziskových organizací. Ten se uskuteční tradičně v Lorci, zase na něm budou různé aktivity a drobné občerstvení, ale především nám výtěžek z něj, pomůže financovat další úpravy Sklenářova dolíku, na které nestačí jen ruce lidí a základní nářadí.

Těšíme se tedy na setkání s vámi, ať již na další brigádě (termín se v čas dozvíte), tak třeba právě na plese.